Kasko

Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında hasara uğraması durumunda sigortalıya tazminat ödenmesini sağlar.

7 YILDIZLI HUSUSİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 7 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup otomatik olarak verilmektedir.
Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Grev lokavt kargaşalık halk haraketleri ve terör teminatı
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
- Sel ve su baskını teminatı
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Anahtar kaybı zararları teminatı
- Enflasyon teminatı
- 0 km araçlarda yeni ikame teminatı
- Araçta bulunan kişisel eşya hırsızlık teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- İkame (kiralık) araç
- Dubai group assistans hizmeti
- Dubai group mini onarım hizmeti
- Dubai group periyodik bakım hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Yakıt olarak LPG kullanma teminatı
- Hasarsızlık indirim
- Meslek indirimi
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi

7 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO

Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Grev lokavt kargaşalık halk haraketleri ve terör teminatı (isteğe bağlı)
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
- Sel ve su baskını teminatı
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Anahtar kaybı zararları teminatı
- Enflasyon teminatı
- 0 km araçlarda yeni ikame teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- Dubai group assistans hizmeti
- Dubai group mini onarım hizmeti
- Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar teminatı
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Yakıt olarak LPG kullanma teminatı
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi

7 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 7 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup otomatik olarak verilmektedir.
Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Grev lokavt kargaşalık halk haraketleri ve terör teminatı
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
- Sel ve su baskını teminatı
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Enflasyon teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- Dubai group assistans hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar teminatı
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi

6 YILDIZLI HUSUSİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 6 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir.
Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Grev lokavt kargaşalık halk haraketleri ve terör teminatı (isteğe bağlı)
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı (isteğe bağlı)
- Sel ve su baskını teminatı (isteğe bağlı)
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Anahtar kaybı zararları teminatı
- Enflasyon teminatı
- 0 km araçlarda yeni ikame teminatı
- Araçta bulunan kişisel eşya hırsızlık teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- İkame (kiralık) araç
- Dubai group assistans hizmeti
- Dubai group mini onarım hizmeti
- Dubai group periyodik bakım hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Yakıt olarak lpg kullanma teminatı (isteğe bağlı)
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda kdv ödenmesi

6 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 6 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir.
Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Grev lokavt kargaşalık halk haraketleri ve terör teminatı (isteğe bağlı)
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı (isteğe bağlı)
- Sel ve su baskını teminatı (isteğe bağlı)
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Anahtar kaybı zararları teminatı
- Enflasyon teminatı
- 0 km araçlarda yeni ikame teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- Dubai group assistans hizmeti
- Dubai group mini onarım hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar teminatı
- Yakıt olarak lpg kullanma teminatı (isteğe bağlı)
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda kdv ödenmesi

6 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 6 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir.
Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı (isteğe bağlı)
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı (isteğe bağlı)
- Sel ve su baskını teminatı (isteğe bağlı)
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Enflasyon teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- Dubai group assistans hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar teminatı
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi

5 YILDIZLI HUSUSİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 5 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü dar kapsamlı teminat sunmakta dır.Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı ek teminatlar verilmemektedir.
Bu ürün ile Aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Anahtar kaybı zararları teminatı
- Enflasyon teminatı
- 0 km araçlarda yeni ikame teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- İkame (kiralık) araç
- Dubai group assistans hizmeti
- Dubai group mini onarım hizmeti
- Dubai group periyodik bakım hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Yakıt olarak LPG kullanma teminatı (isteğe bağlı)
- Hasarsızlık indirim
- Meslek indirimi
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi

5 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 5 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü dar kapsamlı teminat sunmakta dır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı ek teminatlar verilmemektedir.
Bu ürün ile aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Anahtar kaybı zararları teminatı
- Enflasyon teminatı
- 0 km araçlarda yeni ikame teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- Dubai group assistans hizmeti
- Dubai group mini onarım hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Yakıt olarak LPG kullanma teminatı (isteğe bağlı)
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı (en düşük teminat limiti ile)
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı (en düşük teminat limiti ile )
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi

5 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR KASKO

Dubai Group Sigorta Aracınıza 5 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü dar kapsamlı teminat sunmakta dır.Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı ek teminatlar verilmemektedir.
Bu ürün ile aracınızın,
Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

- Yurtdışı teminatı
- Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
- Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
- Enflasyon teminatı
- Kıymet artışı (eskime payı) düşmeme teminatı klozu
- Hasarsızlık indiriminin koruması teminatı
- Teminat limitinin devamlılığı (hasarda ikame zeyli yapmama)teminatı
- Dubai group assistans hizmeti
- Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
- Hasarsızlık indirim
- İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı (en düşük teminat limiti ile)
- Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı (en düşük teminat limiti ile )
- Hukuksal koruma sigortası teminatı
- İsteğe bağlı olarak muafiyetli sigorta poliçesi
- Hasarda KDV ödenmesi